Telefon: +48 691 884 838

Support: biuro@modello.pl

Identyfikacja wizualna

Jak stworzyć system identyfikacji wizualnej firmy?

Identyfikacja wizualna – to całość symboliki stosowanej przez firmę, czyli wszystko to, po czym można rozpoznać że to nasza firma. Są to kolejne etapy, przez które buduje się relację z otoczeniem.

W skład identyfikacji wizualnej zaliczamy:

 • Symbol firmy (znak i logotyp firmowy),
 • Kolory firmowe,
 • Symbole dekoracyjne,
 • ulotki,
 • wizytówki,
 • papier firmowy,
 • koperty,
 • bannery reklamowe,
 • plakaty,
 • Identyfikatory pracowników,
 • Materiały reklamowe,
 • Ubiór pracowników,
 • Tablice i tabliczki informacyjne,
 • szyldy reklamowe,
 • Opakowania.

Zobacz nasze realizacje

 • Strony internetowe
  Logo firmowe

  Jest to graficzne przedstawienie marki produktu, znaku firmowego i innych symboli umieszczanych na opakowaniach produktów, w reklamie, drukach firmy itp. tworzone przez zastosowanie koloru, rozmiaru i kształtu liter, ich układu itp.

 • Strony internetowe
  Kolorystyka firmowa

  Kolor firmy wyróżnia ją i określa jej charakter. Ma duży wpływ na percepcję i świadomość odbiorców. Kolor ożywia system identyfikacji firmy i po pewnym czasie staje się jednym z silniejszych elementów skojarzeniowych z organizacją.

 • Strony internetowe
  Wizytówki

  Istnieją trzy typy wizytówek: prywatne, służbowe i kombinowane (wykorzystywane najczęściej przez lekarzy i naukowców). Format wizytówki najlepiej dostosować do standardowego wizytownika. Kolorystyka wizytówki powinna uwzględniać kolory firmowe. Standardowe dane zamieszczane na wizytówce to pełna nazwa firmy, logo, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, dane teleadresowe.

 • Strony internetowe
  Księga znaku

  Jest to opis zasad i procedur stosowania elementów tożsamości wizualnej firmy (wzory, rysunki, instrukcje ich wykonania i zastosowania). W księdze standardów należy zamieścić minimalne wielkości określające granicę czytelności wybranych elementów graficznych oraz wzór minimalny obrazów (pola ochronne) wyznaczający konieczną wolną przestrzeń wokół miejsc zadrukowanych, także układy kompozycyjne.